Titel web

Køge Kommune har taget initiativ til indsatsen Er Du På Vej, der ønsker at se på skolefravær med et nyt blik.

Årsager til skolefravær er mangfoldige –ikke desto mindre har der i lovgivning og debatter været et fokus på elevens hjem eller elevens psyke.
Er Du På Vej retter fokus på skolen i skolefravær. Ordet skole betegner hele skolens virksomhed og alle ansatte på og omkring skolen – ledelse, lærere, pædagoger, PPR-ansatte, forebyggende rådgivere mfl. 

Skolen er stedet eleven ikke kan eller vil over til. Er Du På Vej arbejder med at gøre skolen mere inkluderende, inviterende og social attraktiv, så undervisningen bliver det rum, hvor der kan skabes tilhør, tillid og trivsel.  Det kalder vi skoletilvær.

Det gør vi ved i højere grad at få blik for, hvornår undervisningen lykkedes ved at være fagligt spændende, elevinddragende og fællesskabende.

Vi vil gerne skabe en skole, som eleverne ikke har lyst til at blive væk fra.

Scroll ned og læs mere

Info

Denne hjemmeside var en del af Er Du På Vej første del. Her kan du læse, lytte og se om de tre grundlæggende aktiviteter, som fraværsprojektet startede med. Det er et fraværsinitiativ som sætter fokus på skolen som den lokation fraværsindsatsen retter sig imod. De tre aktiviteter er:

  • Efteruddannelse af lærere og pædagoger i fællesskabende undervisning og fællesskabende pædagogik
  • Indsamling af elevviden om den gode undervisning
  • Kommunalt rejsehold til understøttelse af skolernes fraværsarbejde.

Er Du På Vej er lige nu på vej ind i sin anden fase, hvor der vil være flere ændringer ift. aktiviteter og format. Dette er under udarbejdelse og vil blive meldt ud hurtigst muligt.

historie

Hvorfor hedder indsatsen Er Du På Vej?

Sætningen har to niveauer. For det første indeholder den værdien om, at vores indsats bestræber sig på at være elevinddragende. For det andet er sætningen helt pragmatisk; Hvis en elev ikke er mødt op til starten af første time og måske overvejer at blive hjemme fra skole, kan det have en stor betydning, hvis en eller flere klassekammerater, lærere eller skolepædagoger sender en besked eller på anden måde signalere: ”Er du på vej?” På den måde signalerer man, at eleven er savnet og mangler.

1 scaled 1

Hvor kom vi fra?

Elevfravær har været et stigende problem i folkeskolen – også i Køge kommune. Vi valgte i 2019 at sætte fokus på spørgsmålet. Anledningen var, at kommunen skulle forny sin ”fraværspolitik”. Skolechefen Søren Thorborg hørte en paneldiskussion på Folkemødet på Bornholm i 2019, og det gav anledning til et langt og frugtbart samarbejde med skoleforsker ph.d. Helle Rabøl Hansen.

dots 1

Hvad ville vi?

Fra start af satte vi os for at arbejde med nogle præmisser og retninger for projektet, der samtidigt fungerer som bærende værdier for aktiviteterne. For det første bygger vi arbejdet på et positivt børne- og ungesyn. Det indebærer, at vi ser mere efter muligheder end umuligheder. For det andet forsøger vi at tage et konkret elevperspektiv såvel i konkrete fraværssager som i de pædagogiske og didaktiske tiltag. For det tredje trækker vi på de indsigter og erfaringer lærere, pædagoger, forebyggende rådgivere og PPR-ansatte allerede sidder inde med.

2 web
dots 2
3 web

Hvad gjorde vi?

Tidligt i forløbet med Er Du På Vej stod det klart for os, at vi havde brug for både at gå i bredden og i dybden. Vi ville etablere en bred, fælles ramme for indsatsen, i kombination med mere specifikke målrettede indsatser.

Dermed arbejder vi ud fra to ligevægtige indsatser:

  • Bredt fokus på hele organisationen
  • Tre specifikke implementeringsindsatser
dots 3

Vi er stadig på vej!

Vi beskriver ofte indsatsen som en rejse.
Vi er på vej, og vi er stadig på vej.
På vores vej er vi stødt på både “bump på vejen” men også masser af ny viden, ideer og “vigtige tanker”.

 

4
dots 4
Taet Tvaerprofessionelt Samarbejde 2

Tværprofessionel-samarbejdsgruppe

Skoleafdelingen; skolechef og skolekonsulenter, Familieafdeling; familiechef, afdelings- og områdeledere, PPR; leder og skolekonsulent, skoleledere fra enkelte skoler, ph.d og skoleforsker Helle Rabøl Hansen.

Alle lærere, pædagoger og ressourcepersoner i Køge.

Alle lærere, pædagoger og andre dygtige medarbejdere på -og omkring Køge kommunes skoler, bl.a. psykologer og socialrådgivere.

Din Skole

Kontakt os

Masser af gratis materialer – lige til at bruge

Vi deler meget gerne ud af vores udarbejdede materialer, hvis I kunne være interesserede.

Alle vores faglige oplæg, debatoplæg, kortfilm og podcasts kan downloades frit. Der er mange gode ting at hente i vores arkiv.

Skip to content