dots 2
dots 2
3 web

Scroll ned for “Hvad gjorde vi?”

blue wave topbot

Hvad gjorde vi?

Tidligt i forløbet med Er Du På Vej stod det klart for os, at vi havde brug for både at gå i bredden og i dybden. Vi ville etablere en bred, fælles ramme for indsatsen, i kombination med mere specifikke målrettede indsatser.

Dermed arbejder vi ud fra to ligeværdige indsatser – bredt fokus på hele organisationen og tre specifikke implementeringsstrategier:

Bredt fokus på hele organisationen

Den brede indsats skulle være en fælles platform af ny viden, oplysning og mindset, der kunne give de specifikke indsatser en klangbund og et rygstød, som skolerne og deres samarbejdspartnere bredt stod sammen om. Dette var den klare konklusion på en temadag med skolelederne og ressourcepersoner fra PPR og familieområdet. Derfor har vi satset meget på den brede dialog/kommunikation, for dermed at få skabt et vigtigt fælles fundament.

Følgende blev iværksat for at understøtte det brede fokus:

Både i 2020 og 2021 gennemførte Køge kommune en temadag hvor 1000 deltagere var forbundet omkring arbejdet med Er Du På Vej.  Alle lærere, pædagoger, ledere, psykologer, sagsbehandlere, andre nøglepersoner og eksterne gæster deltog.

Fælles oplæg, gruppearbejde, debat og dynamik var flyttet over i det virtuelle univers med live-streaming af oplæg og online dialog med input, spørgsmål, indlæg og interaktion med deltagerne. Man kunne bl.a. løbende indsende spørgsmål og kommentarer, og vi havde en felt-reporter ude for at sende live fra skolerne.

Forud for temadagene var der gennemført decentrale formøder på skolerne/sfo´er, i PPR og Familieafdelingen. Som oplæg til disse decentrale dialoger var der produceret kortfilm i 2020 og en podcast-serie i 2021. De decentrale formøder havde givet interaktion og input til prioriteringer af temaer/problematikker.

På begge temadage holdt tre førende forskere på området oplæg, som blev live-streamet til alle deltagere.

Tre specifikke implementeringsstrategier

Da første temadag var gennemført, og det brede grundlag var begyndt at blive lagt, iværksatte Køge kommune tre specifikke implementeringsindsatser, der har lærere og pædagoger som den handlende målgruppe.

Indsatserne er målrettet tre forskellige niveauer og med hvert sit fokus. Tilsammen bidrager de med at udvikle motiverende og relevant undervisning og reducere fravær.

Indsatserne er pilotprojekter, pioneruddannelse og et udgående rejsehold. Læs mere om indsatserne her:

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om vores arbejde med Er Du På Vej, så kontakt projektleder Mia Jakobsen:

Icon Envelopemia.jakobsen@koege.dk

 Icon Call21 54 37 48

Masser af gratis materialer – lige til at bruge

Vi deler meget gerne ud af vores udarbejdede materialer, hvis I kunne være interesserede.

Alle vores faglige oplæg, debatoplæg, kortfilm og podcasts kan downloades frit. Der er mange gode ting at hente i vores arkiv.

Skip to content