Pilotprojekter, som er særligt målrettet eleverne

Vi inviterede fire skoler til at være pilotlokationer for to tiltag:

1) Indhente elevideer og overvejelser om, hvordan man kan få sine fraværende klassekammerater i skole.

2)Indhente elevperspektiver på god og mindre god undervisning.

Pilotskoler

Fire skoler har i 2021 været pilotskoler i kommunen. På pilotskolerne har man arbejdet med at øge elevinddragelsen og undersøgt, hvordan såkaldt sidemandskontakt i elevgruppen kan bidrage til at nedbringe fravær. På pilotskolerne har enkelte udskolingsklasser eller hele udskolingen arbejdet med at udvikle metoder til, hvordan eleverne selv kan sende et signal til de klassekammerater, der ikke dukker op, om at deres tilstedeværelse er påskønnet og ønsket, og at de mangler i klassens fællesskab, når de ikke er i skole. Elevernes beskeder til hinanden står ikke alene i pilotskolernes arbejde med fravær, og det er ikke eleverne, der bærer ansvaret. Men elevernes bidrag tænkes ind som et vigtigt element i skolernes arbejde med at udvikle undervisningen, øge elevinddragelsen og skabe stærke fællesskaber.

I pilotprojektet får eleverne en vigtig stemme og aktiv rolle i udviklingen af klassen og undervisningen, så alle oplever, at de hører til og er betydningsfulde i fællesskabet og i undervisningen.

Podcast: Pilotprojekt – 4 udvalgte skoler i Køge Kommune

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om vores arbejde med Er Du På Vej, så kontakt projektleder Mia Jakobsen:

Icon Envelopemia.jakobsen@koege.dk

 Icon Call21 54 37 48

Masser af gratis materialer – lige til at bruge

Vi deler meget gerne ud af vores udarbejdede materialer, hvis I kunne være interesserede.

Alle vores faglige oplæg, debatoplæg, kortfilm og podcasts kan downloades frit. Der er mange gode ting at hente i vores arkiv.

Skip to content