Pionerarbejdet, som er særligt målrettet de fagprofessionelle/medarbejderne

Pionérhold: fællesskabsdidaktikere

Lærere, psykologer og skolepædagoger har i 2021 udgjort gruppen af pionerholdet: fællesskabsdidaktikere, som er et efteruddannelsesforløb fordelt på seks eftermiddage over et år, med cirka to medarbejdere fra hver af kommunens skoler. Her videndeles om fællesskabende didaktik – motivation – situeret læring – mobning og trivsel.  Pionerarbejdet er iværksat for at give medarbejdere fra Køge kommunes skoler mulighed for at gå forrest og udvikle ideer og aktiviteter i og omkring undervisning, der er fællesskabende. De er dermed frontløbere for den udvikling og implementering af arbejdet med Er Du På Vej, som foregår i kommunen. 

Pionergruppen

Herunder ses de 12 fællesskabende didaktiske praksisser – der blev gennemgået i pionérgruppe 1 i 2021. Markeret er de praksisser, der blev valgt af deltagerne som aktiviteter, der blev igangsat under forløbet med egne klasser/grupper.

 • Narrativ tilgang og vidensdeling om egne typiske stavefejl (fra 6- til 10. klasse)
 • Mobbefaglighed som undervisningstema.
 • Eleven som medlærer i deling af mobbefaglighed (Udskolingselever underviser mellemtrinselever)
 • Udskolingselever besøger ”søster-klassetrin” på naboskole og underviser hinanden i udvalgte emner.
 • Idræts-vi (Ny tolkninger af de klassiske og individualiserede idrætsaktiviteter som fx rundbold og andre boldspil mm)
 • Elevvalg, tilrettelæggelse og gennemførelses af undervisningstema. Enkeltelevers forcer/talenter/kunnen tænkes ind. Kan kombineres med nr. 7
 • Elev-til-elev opgaver (samt feedback). Kan kombineres med nr. 6.
 • Elever forbereder og gennemfører forældremøde.
 • Elevviden om den gode undervisning indsamles og benyttes til drøftelser i lærerteam og kommende undervisningstilrettelæggelse.
 • Elevbog skrevet af et elev-vi.
 • Afgangsprøve – som et ’vi’ (der læses til eksamen i fællesskab)
 • ”At advokere for børn” i elevsager og i drøftelser om elev(erne).

I 2022 starter et nyt pionerhold af fællesskabsdidaktikere, som på samme måde skal udvikle og reflektere over egen praksis. Med tiden vil flere og flere medarbejdere således kunne bringe vigtig viden ud på deres egen skole. Denne dialog og videndeling understøttes løbende ude på de enkelte skoler af skoleledelsen og ressourcepersoner som fx vejledere.

Film om pionersamarbejdet

Film om pionerarbejdet, pionergruppe 2

Podcast: Pionergruppen – Fællesskabende didaktikere

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om vores arbejde med Er Du På Vej, så kontakt projektleder Mia Jakobsen:

Icon Envelopemia.jakobsen@koege.dk

 Icon Call21 54 37 48

Masser af gratis materialer – lige til at bruge

Vi deler meget gerne ud af vores udarbejdede materialer, hvis I kunne være interesserede.

Alle vores faglige oplæg, debatoplæg, kortfilm og podcasts kan downloades frit. Der er mange gode ting at hente i vores arkiv.

Skip to content